Teenused

Tervisekontroll

Oleme valmis teostama tervisekontrolle vastavalt järgmistele määrustele:

 • Tervise- ja tööministri 15.12.2022 määrus nr 87 “Töötervishoiuteenuse osutamise kord”
 • Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määrus nr 362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”
 • Tervise- ja tööminister 05.07. 2017 määrus nr 30 “Lõhkaja, lõhkemeistri ja pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli sagedus ja kord”
 • Vabariigi Valitsuse 26.11.2020 a määruse nr 79 “Raudteetöötaja tervisenõuded ja tervisekontrolli kord”
 • Siseministri 10.12.2007 määrus nr 78 “Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord”
 • Vabariigi Valitsuse 22.01.2013 määrus nr 12 “Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded”
 • Siseministri 15.02.2011 määrus nr 2 “Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded”
 • Siseministri 20.06.2022 määrusega nr 1-1/18 “Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded”
 • Siseministri 01.07.2022 määrusega nr 1-1/20 “Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded”
 • Vabariigi Valitsuse 21.06.2007 määrus nr 179 “Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded”
 • Toidukäitlemisega seotud töötajate tervisekontroll 12.02.2003 “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 13 alusel

Tervisekontrolli hinnapakkumise küsimiseks palume esitada päring e-posti aadressile: info@rtmedic.ee. Palume kirjutada oma ettevõtte tegevusala, kui palju inimesi tuleb tervisekontrolli ja mis ametikohad nendel on. Täpsemaks tervisekontrolli hinnapakkumiseks palun saada meile riskianalüüs.

Tervisetõendid

Tervisetõendite hinnad sisaldavad vastavaid analüüse ja uuringuid, arsti vastuvõttu ja tervisetõendi väljastamist. Tervisekontrolli otsus ja tervisetõendid ei ole samad dokumendid. Need tulenevad erinevatest seadustest ja nende eesmärk on erinev.

 • Mootorsõidukijuhi A-, AM-, B-, BE-, T-, C-, CE-, D-, DE kategooriate tervisetõend (digitaalne tõend, edastatakse Maanteametisse automaatselt);
 • Relvaloa tervisetõend;
 • Tervisetõend nakkushaiguste kohta:
  • – toidukäitlejale;
  • – haridustöötajale;
  • – hooldus -ja sotsiaaltöötajale;
  • – tervishoiutöötajale;
  • – ilu-ja isikuteenuseid osutava töötajale

Tervisetõendi hind sisaldab uuringute ja analüüside läbi viimist, artsi vastuvõttu ja tervisetõendi vormistamist. Tervisetõend ja tervisekontrolli kirjalik otsus on erinevad dokumidid mille eesmärk reguleeritakse vastavate õigusaktidega.

NB! Negatiivse tervisekontrolli otsuse korral tervisetõendi tasu ei tagastata.

Täiskasvanute vaktsineerimine

Gripi, puukentsefaliidi, difteeria-teetanuse, A ja B hepatiidi vastu.

A+B hepatiidi vastane vaktsineerimineTWINRIX ADULT
A-hepatiidi vastane vaktsineerimineHAVRIX
B-hepatiidi vastane vaktsineerimineENGERIX-B
Difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimineTETADIF, IMOVAX
Gripivastane vaktsineerimineVAXIGRIP TETRA, FLUARIX TETRA või INFLUVAC TETRA
Puukentsefaliidivastane vaktsineerimine täiskasvanuteleTICOVAC